Aktualności

PAN SŁAWOMIR TWARDOWSKI - PROKURATOR APELACYJNY W POZNANIU PRZESZEDŁ W STAN SPOCZYNKU
Dodano dnia : 2015-01-21

Z dniem 05 grudnia 2014 r. dotychczasowy Prokurator Apelacyjny w Poznaniu - Pan prokurator Sławomir Twardowski -  przeszedł w stan spoczynku. 

W związku z powyższym, w dniu 20 stycznia 2015 r. z udziałem Prokuratora Generalnego Pana Andrzeja Seremeta i Jego Pierwszego Zastępcy Pana Marka Jamrogowicza, kadry kierowniczej Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, Prokuratorów Okręgowych w Poznaniu, Zielonej Gorze i Koninie oraz prokuratorów i pracowników Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, odbyło się uroczyste pożegnanie dotychczasowego Szefa apelacji poznańskiej.

UZYSKIWALI KREDYTY NA PODSTAWIE SFAŁSZOWANYCH DOKUMENTÓW
Dodano dnia : 2015-01-02

W dniu 30 grudnia 2014 roku Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu Wydział V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji skierowała do Sądu Okręgowego w Poznaniu akt oskarżenia przeciwko 21 osobom, oskarżonym o popełnienie przestępstw z art.286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk, z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 12 kk  inne.

ZŁODZIEJE SAMOCHODÓW
Dodano dnia : 2015-01-02

W dniu 22 grudnia 2014r. Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu Wydział V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji skierowała do Sądu Rejonowego w Świebodzinie akt oskarżenia przeciwko 13 osobom, oskarżonym o popełnienie przestępstw z art. 279 § 1 kk i art. 278 § 1 i 5 kk i art. 275 § 1 kk i art. 276 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 § 1 kk , art. 291 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 65 kk i inne.

Dodano dnia : 2015-01-02

W dniu 01 grudnia 2014r. Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu Wydział V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji skierowała do Sądu Okręgowego w  Koninie akt oskarżenia przeciwko 7 osobom, oskarżonym o popełnienie przestępstw z art. 258 § 1 i 3 kk, 279 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk  i z art. 291 § 1 kk.

Dodano dnia : 2014-12-22
Dodano dnia : 2014-09-09

W dniach 4 - 5 września 2014 r. w Königs Wusterhausen Zastępca Prokuratora Apelacyjnego w Poznaniu Pani Honorata Wałęsa uczestniczyła, na zaproszenie Prokuratora Generalnego Kraju Związkowego Brandenburgii, w naradzie roboczej, której przedmiotem było omówienie przebiegu dotychczasowej współpracy w zakresie zwalczania transgranicznej przestępczości zorganizowanej pomiędzy przygranicznymi organami ścigania (prokuratura, Policja, urzędy celne) Polski i Brandenburgii.

Podczas narady jej uczestnicy w swych wystąpieniach przedstawili uwagi do aktualnie realizowanych projektów w postaci zespołów dochodzeniowo - śledczych składających się z prokuratorów i policjantów polskich i niemieckich prowadzących wspólnie postępowania dotyczące przestępstw o charakterze transgranicznym podkreślając zalety takiej formy współpracy.

W drugim dniu narady uczestniczyli również przedstawiciele Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, którzy przedstawili zebranym propozycje usprawnienia współpracy przygranicznych organów śledczych oraz zmian prawa w kierunku ograniczenia orzekania przez sądy kar pozbawienia wolności na rzecz innych środków karnych w celu rozwiązania problemu przeludnienia w zakładach karnych.

OSZUSTWO PRZY BUDOWIE WYDZIAŁU CHEMII UAM POZNAŃ
Dodano dnia : 2014-05-21

W dniu 13 maja 2014r. Prokuratura Apelacyjna Wydział V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji skierowała do Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu akt oskarżenia przeciwko 4 osobom, oskarżonym o popełnienie przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. oraz z art. 286 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

 

X OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM KRYMINALISTYCZNE
Dodano dnia : 2014-05-19

Zastępca Prokuratora Apelacyjnego w Poznaniu oraz Naczelnik Wydziału V do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu w dniach 14-16 maja 2014 r. brali udział w jubileuszowym X Ogólnopolskim Seminarium Kryminalistycznym, które pod hasłem: „Nauki sądowe wobec kontradyktoryjnego procesu" odbyło w Jesionce niedaleko Zielonej Góry.

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
Dodano dnia : 2014-02-20

W dniach od 24 lutego - 1 marca 2014 roku Ministerstwo Sprawiedliwości po raz kolejny organizuje w całym kraju  „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Koordynacją działań w ramach obchodów zajmować się będą Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, gdzie w dniach 24 lutego - 1 marca br. osoby pokrzywdzone przestępstwem w trakcie dyżurów będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli wyżej wymienionych środowisk.

Dyżury specjalistów będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 18:00, natomiast w sobotę w godzinach 10:00-13:00.

ZGROMADZENIE PROKURATORÓW W PROKURATURZE APELACYJNEJ W POZNANIU
Dodano dnia : 2014-02-20

W dniu 20 lutego 2014 r. w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu odbyło się  posiedzenie Zgromadzenia Prokuratorów z udziałem prokuratorów Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu oraz delegatów prokuratur okręgowych i rejonowych apelacji poznańskiej.

Tematem posiedzenia było wysłuchanie informacji Z-cy Prokuratora Apelacyjnego w Poznaniu o działalności Prokuratury Apelacyjnej oraz podległych prokuratur okręgowych i rejonowych w 2013 r. oraz wyrażenie opinii w tym zakresie, rozpatrzenie sprawozdania z działalności rzecznika dyscyplinarnego za rok 2013, a także wystąpienie Prokuratora Okręgowego w Poznaniu  - członka Krajowej Rady Prokuratorów. 

 

Rzecznik prasowy

123 ... 14»

Copyright © 2009 Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu