Aktualności

WYBRANO NOWYCH CZŁONÓW KOLEGIUM PROKURATURY APELACYJNEJ W POZNANIU KADENCJI 2016 – 2017 ROKU
Dodano dnia : 2015-12-22

W dniu 16 grudnia 2015 r. odbyło się  posiedzenie Zgromadzenia Prokuratorów w Prokuraturze Apelacyjnej w Poznaniu, podczas którego rozpatrzono sprawozdanie z działalności Kolegium Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu kadencji 2014 -2015 r.

Jednocześnie, Zgromadzenie dokonało wyboru 2/3 liczby członków Kolegium Prokuratury Apelacyjnej kadencji 2016 - 2017 roku, w skład którego weszli:

 

- Hanna Grzeszczyk - Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu

- Paweł Kwapisz - Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu

- Piotr Urowski - Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu

- Magdalena Mazur-Prus -- Prokuratura Okręgowa w Poznaniu

- Roman Szymanowski - Prokuratura Okręgowa w Poznaniu

- Jacek Derda - Prokuratura Okręgowa w Poznaniu

 

Pozostałych trzech członków Kolegium, Zarządzeniem Nr 159/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. powołał Prokurator Apelacyjny w Poznaniu, a są to:

 

- Wiesław Szerszeń - Prokuratura Okręgowa w Koninie

- Anna Huzarska - Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze

- Renata Brudło - Kałdyk - Prokuratura Rejonowa  Poznań - Grunwald w Poznaniu.

WNIOSEK O WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA WOBEC PREZYDENTA GDAŃSKA
Dodano dnia : 2015-12-18

W dniu 17 grudnia 2015 roku do Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ Wydział X Karny skierowany został przez Wydział V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, wniosek o warunkowe umorzenie postępowania prowadzonego przeciwko Pawłowi A. na okres 2 lat próby od uprawomocnienia się orzeczenia oraz zasądzenia od w/w świadczenia pieniężnego w wysokości 40.000 zł  na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, określając obowiązek jego uiszczenia w terminie 4 miesięcy od daty uprawomocnienia się orzeczenia warunkowo umarzającego postępowanie karne.

ZASŁUŻONY DLA PROKURATURY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dodano dnia : 2015-11-26

Prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu w stanie spoczynku - Pani Danuta Profaska wyróżniona została przez Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta  medalem Zasłużony dla Prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej.

Uroczystość wręczenia medalu odbyła się w dniu 23 listopada 2015 r. w siedzibie Prokuratury Generalnej, a uczestniczyli w niej inni wyróżnieni medalem prokuratorzy, licznie przybyli prokuratorzy i pracownicy prokuratury.

WYBRALI CZŁONKÓW SĄDU DYSCYPLINARNEGO I ODWOŁAWCZEGO SĄDU DYSCYPLINARNEGO PRZY PROKURATORZE GENERALNYM
Dodano dnia : 2015-11-23

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19 listopada 2015 r. Zgromadzenie Prokuratorów w Prokuraturze Apelacyjnej w Poznaniu, dokonało wyboru członków Sądu Dyscyplinarnego i Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym.

Prokuratorzy Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu oraz delegaci prokuratur okręgowych i rejonowych apelacji poznańskiej wybrali 4 członków Sądu Dyscyplinarnego dla Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, w osobach: 

- Pani Anny Zygmontczuk - prokuratora Prokuratury Rejonowej we Wrześni,

- Pani Anny Huzarskiej - prokuratora Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze p.f.  Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze,

- Pana Marka Strzyżewskiego - prokuratora Prokuratury Rejonowej Poznań - Grunwald w Poznaniu,

- Pana Rafała Augustyniaka - prokuratora Prokuratury Rejonowej w Żarach.     

Zgromadzenie dokonało również wyboru 1 członka Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego dla Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, w osobie Pana Romana Szymanowskiego - prokuratora Prokuratury Okręgowej w Poznaniu p.f. Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Poznaniu.

KOMUNIKAT
Dodano dnia : 2015-11-23

Uprzejmie zawiadamiam, że Zarządzeniem Prokuratora Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 25 września 2015 r. sygn. Ap I A 010/99/15 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Prokuraturze Apelacyjnej w Poznaniu, dzień 24 grudnia 2015 r. ustanowiony został dniem wolnym od pracy w Prokuraturze Apelacyjnej w Poznaniu.

Dzień wolny we wskazanym terminie ustanowiony został w zamian za święto przypadające w sobotę tj. w dniu 26 grudnia 2015 r., obniżające w przyjętym okresie rozliczeniowym wymiar czasu pracy.

WYBIORĄ CZŁONKÓW SĄDU DYSCYPLINARNEGO I ODWOŁAWCZEGO SĄDU DYSCYPLINARNEGO PRZY PROKURATURZE GENERALNEJ
Dodano dnia : 2015-11-16

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19 listopada 2015 r. godz. 12.00 w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu przy ul. Solnej 10, odbędzie się posiedzenie Zgromadzenia Prokuratorów w Prokuraturze Apelacyjnej w Poznaniu, którego głównym punktem programu będzie dokonanie wyboru członków Sądu Dyscyplinarnego i Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym.

Do udziału w Zgromadzeniu upoważnieni są prokuratorzy Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu oraz delegaci prokuratur okręgowych i rejonowych apelacji poznańskiej.

WARSZTATY MEDIACJI DLA PRAKTYKÓW
Dodano dnia : 2015-10-12

Uprzejmie informuję, że w dniu 15 października 2015 r. w godz. od 10.00 do 12.30 w Audytorium Maximum Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Al. Niepodległości 53, w ramach Międzynarodowego Tygodnia Mediacji odbędą się „Warsztaty mediacji dla praktyków".

Organizatorem warsztatów jest Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu oraz Prokuratury Apelacyjna i Okręgowa w Poznaniu.

W programie przewidziano m.in. następujące tematy i  dyskusję, których przedmiotem będą: omówienie mediacji po 1 lipca 2015 r. - nowe perspektywy dla adwokatów i radców prawnych, mediacja karna a Policja, mediacja z perspektywy prokuratora, mediacja w praktyce prokuratorskiej na przykładzie wybranych spraw karnych, symulację przebiegu mediacji karnej z komentarzem.

Z ramienia Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu udział w warsztatach weźmie Kierownik szkolenia tej Prokuratury.  

 

OSKARŻONY - FUNKCJONARIUSZ STRAŻY GRANICZNEJ
Dodano dnia : 2015-07-24

W dniu 12 czerwca 2015 r. do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, skierowany został przez Wydział V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, akt oskarżenia przeciwko funkcjonariuszowi Straży Granicznej wykonującego obowiązki w placówki położonej na terenie województwa lubuskiego,  którego oskarżono o przekroczenie uprawnień, to jest o przestępstwo z art. 231 § 1 kk w zw. z art. 12 kk.

PRZEMYCALI I HANDLOWALI NARKOTYKAMI ORAZ BRONIĄ PALNĄ, KRADLI I WYŁUDZALI MIENIE – ODPOWIEDZĄ PRZED SĄDEM
Dodano dnia : 2015-07-22

W dniu 29 czerwca 2015 r. do Sądu Okręgowego w Poznaniu skierowany został przez Wydział V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, akt oskarżenia przeciwko 22 osobom, którym zarzucono popełnienia w okresie od 2003 r. do 2013 r. łącznie 50 przestępstw, w tym przemytu znacznych ilości środków odurzających do Polski, wprowadzanie do obrotu kokainy i marihuany, handel bronią palną i amunicją do broni palnej, która wykorzystywana była do popełniania przestępstw oraz kradzieże z włamaniem i wyłudzenia mienia znacznej wartości, tj. przestępstw z art. 55 ust. 3 i art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 kk, z art. 270 § 1 kk, art. 279 § 1 kk, art. 263 § 1 kk i art. 281 kk.

Czynności w tej sprawie pod nadzorem prokuratora wykonywane były przez Zarząd w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Wydział w Poznaniu Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji.

W trakcie prowadzonego w tej sprawie śledztwa udało się między innymi ustalić sprawców, a także okoliczności popełnienia szeregu niewyjaśnionych wcześniej przestępstw, w zakresie których prowadzone uprzednio postępowania przygotowawcze zostały umorzone wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa.

 

Rzecznik prasowy

OLEJ OPAŁOWY JAKO NAPĘDOWY, OSZUSTWA PODATKOWE I „PRANIE” BRUDNYCH PIENIĘDZY
Dodano dnia : 2015-07-14

W dniu 25 czerwca 2015 roku Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu, Wydział V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, skierowała do Sądu Okręgowego w Poznaniu III Wydziału Karnego akt oskarżenia przeciwko 10 osobom, którym zarzucono przestępstwa działania w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa podatkowe i „pranie" brudnych pieniędzy.

Przedmiotem śledztwa była działalność zorganizowanej grupy przestępczej, działającej na terenie całego kraju, zajmującej się między innymi procesem odbarwiania oleju opałowego i wprowadzaniem go do obrotu jako pełnowartościowego oleju napędowego oraz przekwalifikowywaniem w olej napędowy produktów ropopochodnych sprowadzonych do Polski bez uiszczenia stosownych opłat podatkowych, a także „praniem brudnych pieniędzy".

123 ... 16»

Copyright © 2009 Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu