Aktualności

INFORMACJA
Dodano dnia : 2016-05-20

Uprzejmie informuję, że zarządzeniem Nr 31/16 z dnia 19 maja 2016 r. Prokurator Regionalny w Poznaniu ustalił dzień 27 maja 2016 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu. W zamian za dzień wolny ustalił dzień 4 czerwca 2016 r. dniem pracy.

INFORMACJA
Dodano dnia : 2016-04-27

Uprzejmie informuję, że zarządzeniem Nr 8/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Prokurator Regionalny w Poznaniu ustalił dzień 2 maja 2016 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu. W zamian za dzień wolny ustalił dzień 14 maja 2016 r. dniem pracy.

 

PROKURATOR RAFAŁ MAĆKOWIAK - PEŁNIĄCYM FUNKCJĘ PROKURATORA REGIONALNEGO W POZNANIU
Dodano dnia : 2016-03-31

W dniu 30 marca 2016 r. Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand, w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, wręczył dekrety powołujące z dniem 29 marca 2016 r. do pełnienia funkcji Prokuratora Regionalnego w Poznaniu Panu prokuratorowi Rafałowi Maćkowiakowi i pełnienia funkcji Zastępcy Prokuratora Regionalnego w Poznaniu Pani prokurator Katarzynie Hadyniak-Chojnackiej.

Pani prokurator Hanna Grzeszczyk została powołana do pełnienia funkcji Naczelnika Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu.

 

ŻYCZENIA WIELKANOCNE
Dodano dnia : 2016-03-23
UTWORZENIE PROKURATURY REGIONALNEJ W POZNANIU
Dodano dnia : 2016-03-04

W dniu 4 marca 2016 r., związku z wejściem w życie ustaw z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177) oraz Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz, 178) zniesiona została Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu utworzona w 1993 roku.

W jej miejsce, na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych , okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. poz. 270)  utworzona została Prokuratura Regionalna w Poznaniu obejmująca obszar właściwości Prokuratur Okręgowych w Koninie, Poznaniu i Zielonej Górze.

TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW 22 - 27 LUTEGO 2016 r.
Dodano dnia : 2016-02-16

W dniach od 22 lutego - 27 lutego 2016 roku obchodzony będzie w Polsce, już po raz trzynasty, „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw". Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw" zrodziła się w roku 2000 w Ministerstwie Sprawiedliwości i jest związana z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.

 

WYBRANO NOWYCH CZŁONÓW KOLEGIUM PROKURATURY APELACYJNEJ W POZNANIU KADENCJI 2016 – 2017 ROKU
Dodano dnia : 2015-12-22

W dniu 16 grudnia 2015 r. odbyło się  posiedzenie Zgromadzenia Prokuratorów w Prokuraturze Apelacyjnej w Poznaniu, podczas którego rozpatrzono sprawozdanie z działalności Kolegium Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu kadencji 2014 -2015 r.

Jednocześnie, Zgromadzenie dokonało wyboru 2/3 liczby członków Kolegium Prokuratury Apelacyjnej kadencji 2016 - 2017 roku, w skład którego weszli:

 

- Hanna Grzeszczyk - Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu

- Paweł Kwapisz - Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu

- Piotr Urowski - Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu

- Magdalena Mazur-Prus -- Prokuratura Okręgowa w Poznaniu

- Roman Szymanowski - Prokuratura Okręgowa w Poznaniu

- Jacek Derda - Prokuratura Okręgowa w Poznaniu

 

Pozostałych trzech członków Kolegium, Zarządzeniem Nr 159/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. powołał Prokurator Apelacyjny w Poznaniu, a są to:

 

- Wiesław Szerszeń - Prokuratura Okręgowa w Koninie

- Anna Huzarska - Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze

- Renata Brudło - Kałdyk - Prokuratura Rejonowa  Poznań - Grunwald w Poznaniu.

WNIOSEK O WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA WOBEC PREZYDENTA GDAŃSKA
Dodano dnia : 2015-12-18

W dniu 17 grudnia 2015 roku do Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ Wydział X Karny skierowany został przez Wydział V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, wniosek o warunkowe umorzenie postępowania prowadzonego przeciwko Pawłowi A. na okres 2 lat próby od uprawomocnienia się orzeczenia oraz zasądzenia od w/w świadczenia pieniężnego w wysokości 40.000 zł  na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, określając obowiązek jego uiszczenia w terminie 4 miesięcy od daty uprawomocnienia się orzeczenia warunkowo umarzającego postępowanie karne.

ZASŁUŻONY DLA PROKURATURY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dodano dnia : 2015-11-26

Prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu w stanie spoczynku - Pani Danuta Profaska wyróżniona została przez Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta  medalem Zasłużony dla Prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej.

Uroczystość wręczenia medalu odbyła się w dniu 23 listopada 2015 r. w siedzibie Prokuratury Generalnej, a uczestniczyli w niej inni wyróżnieni medalem prokuratorzy, licznie przybyli prokuratorzy i pracownicy prokuratury.

WYBRALI CZŁONKÓW SĄDU DYSCYPLINARNEGO I ODWOŁAWCZEGO SĄDU DYSCYPLINARNEGO PRZY PROKURATORZE GENERALNYM
Dodano dnia : 2015-11-23

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19 listopada 2015 r. Zgromadzenie Prokuratorów w Prokuraturze Apelacyjnej w Poznaniu, dokonało wyboru członków Sądu Dyscyplinarnego i Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym.

Prokuratorzy Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu oraz delegaci prokuratur okręgowych i rejonowych apelacji poznańskiej wybrali 4 członków Sądu Dyscyplinarnego dla Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, w osobach: 

- Pani Anny Zygmontczuk - prokuratora Prokuratury Rejonowej we Wrześni,

- Pani Anny Huzarskiej - prokuratora Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze p.f.  Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze,

- Pana Marka Strzyżewskiego - prokuratora Prokuratury Rejonowej Poznań - Grunwald w Poznaniu,

- Pana Rafała Augustyniaka - prokuratora Prokuratury Rejonowej w Żarach.     

Zgromadzenie dokonało również wyboru 1 członka Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego dla Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, w osobie Pana Romana Szymanowskiego - prokuratora Prokuratury Okręgowej w Poznaniu p.f. Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Poznaniu.

123 ... 17»

Copyright © 2009 Prokuratura Regionalna w Poznaniu