Aktualności

OSZUSTWO PRZY BUDOWIE WYDZIAŁU CHEMII UAM POZNAŃ
Dodano dnia : 2014-05-21

W dniu 13 maja 2014r. Prokuratura Apelacyjna Wydział V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji skierowała do Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu akt oskarżenia przeciwko 4 osobom, oskarżonym o popełnienie przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. oraz z art. 286 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

 

X OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM KRYMINALISTYCZNE
Dodano dnia : 2014-05-19

Zastępca Prokuratora Apelacyjnego w Poznaniu oraz Naczelnik Wydziału V do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu w dniach 14-16 maja 2014 r. brali udział w jubileuszowym X Ogólnopolskim Seminarium Kryminalistycznym, które pod hasłem: „Nauki sądowe wobec kontradyktoryjnego procesu" odbyło w Jesionce niedaleko Zielonej Góry.

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
Dodano dnia : 2014-02-20

W dniach od 24 lutego - 1 marca 2014 roku Ministerstwo Sprawiedliwości po raz kolejny organizuje w całym kraju  „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Koordynacją działań w ramach obchodów zajmować się będą Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, gdzie w dniach 24 lutego - 1 marca br. osoby pokrzywdzone przestępstwem w trakcie dyżurów będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli wyżej wymienionych środowisk.

Dyżury specjalistów będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 18:00, natomiast w sobotę w godzinach 10:00-13:00.

ZGROMADZENIE PROKURATORÓW W PROKURATURZE APELACYJNEJ W POZNANIU
Dodano dnia : 2014-02-20

W dniu 20 lutego 2014 r. w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu odbyło się  posiedzenie Zgromadzenia Prokuratorów z udziałem prokuratorów Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu oraz delegatów prokuratur okręgowych i rejonowych apelacji poznańskiej.

Tematem posiedzenia było wysłuchanie informacji Z-cy Prokuratora Apelacyjnego w Poznaniu o działalności Prokuratury Apelacyjnej oraz podległych prokuratur okręgowych i rejonowych w 2013 r. oraz wyrażenie opinii w tym zakresie, rozpatrzenie sprawozdania z działalności rzecznika dyscyplinarnego za rok 2013, a także wystąpienie Prokuratora Okręgowego w Poznaniu  - członka Krajowej Rady Prokuratorów. 

 

Rzecznik prasowy

OCENIONO PRACĘ PROKURATUR W 2013 r.
Dodano dnia : 2014-02-05

W dniach 30 - 31 stycznia 2014 r. w Jesionce odbyła się narada poświęcona ocenie pracy prokuratur podległych Prokuraturze Apelacyjnej w Poznaniu w roku 2013.

W naradzie udział brali: Robert Hernand - Zastępca Prokuratora Generalnego, kierownictwo Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu oraz Prokuratur Okręgowych w Poznaniu, Zielonej Górze i Koninie, a także szefowie podległych tym jednostkom prokuratur rejonowych.

W trakcie spotkania oceniono pracę prokuratorów obszaru działania apelacji poznańskiej w roku 2013 w zakresie postępowania przygotowawczego, postępowania sądowego, omówiono wyniki statystyczne oraz problemy, które wystąpiły w pracy prokuratur w minionym roku.  

 

Rzecznik prasowy

PRZEANALIZOWANO SPRAWĘ „OKRZYKÓW NA STADIONIE”
Dodano dnia : 2014-01-21

W Prokuraturze Apelacyjnej w Poznaniu przeprowadzono kontrolę służbową akt  1 Ds. 3638/13 Prokuratora Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, pod kątem prawidłowości zapadłej w tej sprawie decyzji o umorzeniu śledztwa w sprawie nawoływania, w dniu 29 września 2013r. w Poznaniu, na terenie stadionu „INEA Stadion" przy ulicy Bułgarskiej, w treści okrzyków skandowanych z trybuny kibiców klubu piłkarskiego „Lech Poznań", do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych, tj. o przestępstwo z art. 256 § 1 k.k.- wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA
Dodano dnia : 2014-01-13

 

Na podstawie § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. Nr 210, poz. 1257) informuję, że w konkursie na stanowisko asystenta prokuratora, który odbył się w dniu 13 stycznia 2014 r. w Prokuraturze Apelacyjnej w Poznaniu udział wziął:

 

- Piotr Maćkowiak zam. Poznań

 

W toku konkursu kandydat uzyskał następującą ilość punktów:

Lp.

Imię i nazwisko

Test

Kazusy

 Ogólna liczba punktów

1.

Piotr Maćkowiak

32

5

37

 

            W wyniku procedury konkursowej stwierdzono, że zgodnie z treścią § 8 cytowanego wyżej rozporządzenia, nie zakwalifikowano kandydata do zatrudnienia na stanowisko asystenta prokuratora, bowiem nie uzyskał wymaganej minimalnej liczby punktów.

 

 

 

                                                                                              Zastępca

                                                                                     Prokuratora Apelacyjnego

                                                                                       Jarosław Kaczmarek

LISTA KANDYDATÓW DOPUSZCZONA DO KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA
Dodano dnia : 2013-12-12

Na podstawie § 5 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. Nr 210, poz. 1257), po stwierdzeniu, że zgłoszenie kandydata zostało złożone w terminie i spełnia wymogi formalne określone w § 4 ust. 1, ustalam następującą listę kandydatów dopuszczonych do konkursu:

 

1)     Piotr Maćkowiak              -  zam. Poznań

 

 

           Zastępca
Prokuratora Apelacyjnego

     Jarosław Kaczmarek

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA W PROKURATURZE APELACYJNEJ W POZNANIU
Dodano dnia : 2013-11-04

Prokurator Apelacyjny w Poznaniu, na podstawie przepisu art. 100c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r., Nr 270,  poz. 1599 z późn. zm.) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. Nr 210, poz. 1257)

 

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora

w Prokuraturze Apelacyjnej w Poznaniu

ul. Solna 10, 61-736 Poznań

WSZCZĘTO ŚLEDZTWO W SPRAWIE „GDAŃSKIEJ”
Dodano dnia : 2013-10-22

W dniu 21 października 2013 r. w Wydziale V Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu,  po zapoznaniu się z materiałami obejmującymi zawiadomienie Szefa CBA z dnia 03 października 2013 r., dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstw, ujawnionych w związku z kontrolą przeprowadzoną w trybie ustawy o CBA w zakresie prawidłowości i prawdziwości oświadczeń o stanie majątkowym, składanych w latach 2007-2012 przez osobę pełniącą funkcję publiczną w samorządowym organie administracji oraz przestrzegania przez w/w ograniczeń i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U z 2006r., Nr 216, poz. 1584 z późn. zm.) i ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  wszczęto śledztwo.

123 ... 14»

Copyright © 2009 Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu