Aktualności

KAMPANIA EDUKACYJNA
Dodano dnia : 2015-02-20

26 listopada 2014 r. rozpoczęła się ogólnokrajowa kampania informacyjna pt. „Nie daj się zrobić w słupa". W tej kampanii, zainicjowanej przez Kontrolę Skarbową, udział bierze również Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu. Patronat honorowy nad kampanią objęło Ministerstwo Finansów, a jej celem jest poinformowanie społeczeństwa o zagrożeniach związanych z działaniami członków zorganizowanych grup przestępczych, mającymi na celu wyłudzenie podatku VAT z budżetu państwa.

Kampania zwraca uwagę na edukację w zakresie bezpiecznego, zgodnego z obowiązującym prawem prowadzenia działalności gospodarczej. Jednocześnie podejmowane są działania, które mają ostrzec ludzi, aby nie dali się „wciągnąć" w przestępstwa karuzelowe i informuje o konsekwencjach wynikających z naruszenia przepisów prawa.

PODSUMOWANO WYNIKI PRACY PROKURATUR APELACJI POZNAŃSKIEJ W 2014 ROKU
Dodano dnia : 2015-02-16

W dniach 12-13 lutego 2015 r. w Ślesinie, z udziałem Pana Ryszarda Tłuczkiewicza - Dyrektora Biura Prokuratora Generalnego, odbyła się narada kierownictwa Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu z Prokuratorami Okręgowymi w Poznaniu, Zielonej Górze i Koninie oraz szefami podległych im prokuratur rejonowych, której tematem było omówienie wyników oraz najważniejszych problemów występujących w 2014 roku w pracy tych jednostek.

Uczestnicy narady wysłuchali również wykładu pt. „Poprawna polszczyzna w praktyce prawniczej" prof. dr hab. Ewy Kołodziejek - językoznawcy Uniwersytetu Szczecińskiego.

Tego rodzaju spotkania służbowe, których tematem jest omówienie wyników pracy osiągniętych w roku poprzednim, są organizowane cyklicznie.

 

Rzecznik prasowy

 

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM 23-28 LUTEGO 2015 r.
Dodano dnia : 2015-02-10

W dniach od 23 lutego - 28 lutego 2015 roku Ministerstwo Sprawiedliwości po raz kolejny organizuje w całym kraju  „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw" zrodziła się w roku 2000 w Ministerstwie Sprawiedliwości i jest związana z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.

W organizację obchodów aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna oraz Komenda Główna Straży Granicznej.

Koordynacją działań w ramach obchodów zajmować się będą Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, wyłonione w ramach projektu „Wzmacnianie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem i umocnienie pozycji świadka" oraz podmioty, które otrzymały dotację w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Tam też, w dniach 23 lutego do 28 lutego br. zainteresowani będą mogli zgłaszać się po pomoc, a dyżury pełnione będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00. Dyżury te będą miały charakter interdyscyplinarny dzięki zaangażowaniu się w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" wyżej wymienionych podmiotów.

Interdyscyplinarność dyżurów polegać będzie na tym, że informacji prawnej będą udzielać nie tylko adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy i radcowscy, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz - w zakresie postępowania wykonawczego - kuratorzy sądowi i komornicy. Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną.

Niezależnie od dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, na terenie kraju - dzięki współpracy podmiotów zaangażowanych w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" - zostaną zorganizowane dodatkowe dyżury specjalistów.

Szczegółowa informacja dotycząca dyżurów umieszczona będzie na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości www.MS.gov.pl i www.pokrzywdzeni.gov.pl

 

Rzecznik prasowy

PANI PROKURATOR HONORATA WAŁĘSA NOWĄ SZEFOWĄ APELACJI POZNAŃSKIEJ
Dodano dnia : 2015-02-06

Prokurator Generalny Pan Andrzej Seremet z dniem 07 lutego 2015 r. powołał do pełnienia funkcji Prokuratora Apelacyjnego w Poznaniu Panią prokurator Honoratę Wałęsę.

Wręczenie aktu powołania przez Prokuratora Generalnego miało miejsce w dniu 06 lutego 2015 r. w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu podczas podsumowania wyników wizytacji tej jednostki, którą przeprowadzono w roku 2014.

Pani prokurator Honorata Wałęsa pełniła dotychczas funkcję Zastępcy Prokuratora Apelacyjnego w Poznaniu nadzorując m.in. pracę Wydziału V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji.

Nowej Szefowej apelacji poznańskiej serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów na nowym stanowisku.  

 

Rzecznik prasowy

OMÓWIENIE WIZYTACJI PROKURATURY APELACYJNEJ W POZNANIU
Dodano dnia : 2015-02-06

Prokurator Generalny Pan Andrzej Seremet, Naczelnik Wydziału do spraw Wizytacji, Lustracji i Oceny Prokuratorów Prokuratury Generalnej Pani prokurator Grażyna Stanek, Przewodniczący Zespołu Wizytacyjnego Pan prokurator Bogdan Stelmach uczestniczyli  w dniu 06 lutego 2014 r. w Prokuraturze Apelacyjnej w Poznaniu w podsumowaniu wizytacji przeprowadzonej przez Zespół Wizytacyjny Prokuratury Generalnej, w okresie od dnia 16 czerwca do dnia 11 lipca 2014 r., w Prokuraturze Apelacyjnej w Poznaniu. W podsumowaniu wyników wizytacji brało udział kierownictwo Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu oraz prokuratorzy  i kierownictwo kadry urzędniczej tej jednostki.

Zespól Wizytacyjny dokonał oceny pracy poszczególnych Wydziałów Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu i oceny okresowej pracy prokuratorów.

Zarówno Przewodniczący Zespołu Wizytacyjnego prokurator Prokuratury Generalnej Pan Bogdan Stelmach, jak i przedstawiciel Zespołu Wizytacyjnego prokurator Prokuratury Generalnej Pani Grażyna Stanek podkreślili bardzo dobrą, na wysokim merytorycznie poziomie pracę Prokuratora Apelacyjnego w Poznaniu i Jego Zastępców oraz prokuratorów i urzędników Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, co skutkowało przyznaniem oceny bardzo dobrej. 

 

Rzecznik prasowy

 

PAN SŁAWOMIR TWARDOWSKI - PROKURATOR APELACYJNY W POZNANIU PRZESZEDŁ W STAN SPOCZYNKU
Dodano dnia : 2015-01-21

Z dniem 05 grudnia 2014 r. dotychczasowy Prokurator Apelacyjny w Poznaniu - Pan prokurator Sławomir Twardowski -  przeszedł w stan spoczynku. 

W związku z powyższym, w dniu 20 stycznia 2015 r. z udziałem Prokuratora Generalnego Pana Andrzeja Seremeta i Jego Pierwszego Zastępcy Pana Marka Jamrogowicza, kadry kierowniczej Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, Prokuratorów Okręgowych w Poznaniu, Zielonej Gorze i Koninie oraz prokuratorów i pracowników Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, odbyło się uroczyste pożegnanie dotychczasowego Szefa apelacji poznańskiej.

UZYSKIWALI KREDYTY NA PODSTAWIE SFAŁSZOWANYCH DOKUMENTÓW
Dodano dnia : 2015-01-02

W dniu 30 grudnia 2014 roku Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu Wydział V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji skierowała do Sądu Okręgowego w Poznaniu akt oskarżenia przeciwko 21 osobom, oskarżonym o popełnienie przestępstw z art.286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk, z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 12 kk  inne.

ZŁODZIEJE SAMOCHODÓW
Dodano dnia : 2015-01-02

W dniu 22 grudnia 2014r. Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu Wydział V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji skierowała do Sądu Rejonowego w Świebodzinie akt oskarżenia przeciwko 13 osobom, oskarżonym o popełnienie przestępstw z art. 279 § 1 kk i art. 278 § 1 i 5 kk i art. 275 § 1 kk i art. 276 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 § 1 kk , art. 291 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 65 kk i inne.

Dodano dnia : 2015-01-02

W dniu 01 grudnia 2014r. Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu Wydział V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji skierowała do Sądu Okręgowego w  Koninie akt oskarżenia przeciwko 7 osobom, oskarżonym o popełnienie przestępstw z art. 258 § 1 i 3 kk, 279 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk  i z art. 291 § 1 kk.

Dodano dnia : 2014-12-22
123 ... 15»

Copyright © 2009 Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu