Aktualności

INFORMACJA
Dodano dnia : 2017-10-30

Uprzejmie informuję, że zarządzeniem Nr 75/17 z dnia 24 października 2017 r. Prokurator Regionalny w Poznaniu ustalił dzień 2 listopada 2017 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu w zamian za święto przypadające w sobotę tj. w dniu 11 listopada 2017 r.

 

KOMUNIKAT
Dodano dnia : 2017-10-06

W odpowiedzi na pytania dziennikarzy informujemy, że postanowienie, w związku z którym funkcjonariusze Policji zabezpieczyli 4 października 2017 roku dokumentację dotyczącą Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym, zostało wydane 24 lipca 2017 roku.

Podjęto je na wniosek Komendy Wojewódzkiej Policji w  Poznaniu, która pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu prowadzi śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień bądź niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy Ministerstwa Sprawiedliwości w okresie od 2012 do 2015 roku. Chodzi o przyznawanie, kontrolowanie wydatkowania i rozliczanie środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym, będących w dyspozycji Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wydane przez prokuraturę postanowienie z 24 lipca 2017 roku dotyczyło żądania wydania rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie, a w razie odmowy - przeszukania w siedzibach sześciu organizacji, będących dysponentami środków z Funduszu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Wszystkie zabezpieczone dowody zostały przekazane dobrowolnie. Organizacje, których dotyczyło postanowienie, nie zgłosiły do protokołu zatrzymania rzeczy żadnych zastrzeżeń. Nośniki elektroniczne są po skopiowaniu na bieżąco zwracane poszczególnym podmiotom, od których je zabezpieczono, aby nie paraliżować pracy tych instytucji.

Wcześniej, latem 2017 roku, dokonano zabezpieczenia dokumentów Ministerstwa Sprawiedliwości. Termin realizacji obu czynności - latem i 4 października - został ustalony przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu.

Śledztwo dotyczące działania na szkodę interesu publicznego (to jest o przestępstwo z art. 231 § 1 kodeksu karnego) toczy się w sprawie, a nie przeciwko komukolwiek. Nikomu do tej pory nie postawiono zarzutów.

ZATRZYMANI ZA OSZUSTWO NA KWOTĘ PONAD 12 MLN ZŁ
Dodano dnia : 2017-08-03

Prokuratura Regionalna w Poznaniu prowadzi postępowanie przygotowawcze dotyczące poświadczania nieprawdy w fakturach VAT i oszustwa na szkodę Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kierowane przez sprawców dwie firmy z terenu województwa dolnośląskiego w latach 2012-2015 ubiegały się o dofinansowanie ze środków unijnych trzech projektów z dziedziny produkcji spożywczej. W fakturach, które stanowiły podstawę do wypłaty dofinansowania, poświadczano nieprawdę, zawyżając wartość maszyn i urządzeń mających służyć realizacji projektów. W ten sposób doprowadzono wyżej wymienione instytucje do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci środków w łącznej kwocie ponad 12 mln zł.

W dniu 1 sierpnia 2017 r. na polecenie prokuratora funkcjonariusze ABW zatrzymali siedmioro podejrzanych. Osoby te zostały doprowadzone do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, gdzie ogłoszono im zarzuty.

Wobec wszystkich podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju i poręczenia majątkowego. Nadto zabezpieczono majątek podejrzanych o wartości przekraczającej 7 mln zł.

Zarzucane podejrzanym przestępstwa zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

TYMCZASOWY ARESZT DLA PODEJRZANEGO O OSZUSTWA PODATKOWE I PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY
Dodano dnia : 2017-08-01

Prokuratura Regionalna w Poznaniu prowadzi śledztwo dotyczące m.in. uszczuplenia i narażenia na uszczuplenie podatku od towarów i usług wielkiej wartości oraz tzw. prania brudnych pieniędzy.

W dniu 26 lipca 2017 r. funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, działając na polecenie prokuratora, zatrzymali dwie osoby.

Po doprowadzeniu do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu prokurator ogłosił im zarzuty oszustw podatkowych i poświadczania nieprawdy w fakturach VAT, a jednemu z podejrzanych dodatkowo zarzut tzw. prania brudnych pieniędzy.

I N F O R M A C J A
Dodano dnia : 2017-07-20

Uprzejmie informuję, że zarządzeniem Nr 53/17 z dnia 17 lipca 2017 r. Prokurator Regionalny w Poznaniu ustalił dzień 14 sierpnia 2017 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu. W zamian za dzień wolny ustalił 26 sierpnia 2017 r. dniem pracy.

 

AKT OSKARŻENIA O NIEGOSPODARNOŚĆ
Dodano dnia : 2017-07-17

W dniu 12 lipca 2017 r. Prokuratura Regionalna w Poznaniu skierowała do Sądu Okręgowego w Poznaniu akt oskarżenia przeciwko byłej dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu o nadużycie uprawnień i wyrządzenie wyżej wymienionej instytucji szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w łącznej kwocie ponad 18 mln zł.

          Oskarżona w maju i czerwcu 2016 r. zawarła w imieniu kierowanej przez siebie jednostki dwa akty notarialne, na mocy których nieodpłatnie zrzekła się na rzecz Województwa Wielkopolskiego przysługujących Ośrodkowi praw użytkowania wieczystego i własności szeregu nieruchomości, a tym samym doprowadziła do wyzbycia się przez Ośrodek mienia o łącznej wartości ponad 17 mln zł. Następnie zawarła z Województwem Wielkopolskim umowę użyczenia, na podstawie której te same nieruchomości wydane zostały Ośrodkowi w bezpłatne użytkowanie na okres 3 lat.

 

TYMCZASOWY ARESZT DLA PODEJRZANYCH O OSZUSTWA PODATKOWE
Dodano dnia : 2017-07-17

Na wniosek Prokuratury Regionalnej w Poznaniu w dniu 12 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na okres 3 miesięcy dwóch osób podejrzanych o przestępstwa z art. 55 § 1 kodeksu karnego skarbowego i inne, polegające na narażeniu na uszczuplenie podatku wielkiej wartości w łącznej kwocie ponad 32 mln zł, fałszowanie dokumentów oraz tzw. pranie brudnych pieniędzy pochodzących
z korzyści związanych z popełnieniem tego przestępstwa.

 

OSKARŻENI O OSZUSTWO KREDYTOWE I PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY
Dodano dnia : 2017-07-06

Prokuratura Regionalna w Poznaniu skierowała do Sądu Okręgowego w Poznaniu akt oskarżenia przeciwko siedmiu osobom podejrzanym o oszustwo kredytowe na szkodę Alior Bank S.A., posłużenie się sfałszowanymi dokumentami oraz pranie brudnych pieniędzy.

 

AKT OSKARŻENIA O OSZUSTWO AKCYZOWE
Dodano dnia : 2017-07-06

Prokuratura Regionalna w Poznaniu, skierowała do Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej, akt oskarżenia przeciwko czterem osobom, którym zarzucono popełnienie przestępstw skarbowych, związanych z obrotem papierosami bez polskich znaków skarbowych akcyzy, to jest przestępstwa z  art. 65 § 1 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 4 kks
i art. 38 § 2 pkt 1 kks. Dwaj oskarżeni odpowiadać będą za działanie w warunkach recydywy skarbowej.

OSKARŻENI O OSZUSTWA PODATKOWE ZWIĄZANE Z ODBARWIANIEM OLEJU OPAŁOWEGO
Dodano dnia : 2017-07-03

W dniu 26 czerwca 2017 r. Prokuratura Regionalna w Poznaniu skierowała do Sądu Okręgowego w Poznaniu akt oskarżenia przeciwko 9 osobom podejrzanym łącznie o 32 przestępstwa polegające na udziale w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwach podatkowych, fałszowaniu dokumentów oraz praniu brudnych pieniędzy. Grupa ta działała w latach 2009-2011 na terenie całego kraju. Przedmiotem jej działalności były przestępstwa związane z obrotem paliwami płynnymi.

 

123 ... 20»

Copyright © 2009 Prokuratura Regionalna w Poznaniu