Kontakt - dojazd

PROKURATURA REGIONALNA W POZNANIU
ul. Solna 10 61-736 Poznań
 telefon: (61) 8852-900      fax:(61) 8852-902

url:   www.poznan.pr.gov.pl
e-mail:  sekretariat@poznan.pr.gov.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza (EPUAP):
www.epuap.gov.pl

 

Rachunki bankowe:

 

   1. dochody budżetowe: NBP O/O Poznań     20 1010 1469 0058 1622 3100 0000 PLN

   2. sumy depozytowe: BGK Oddział Poznań   58 1130 1088 0001 3137 7890 0001 PLN

                                                                   31 1130 1088 0001 3137 7890 0002 EUR

 

                  Numery rachunków wyłącznie dla wpłat gotówkowych dokonanych w Pekao S.A.

                                                                         73 1240 6957 0111 0000 0000 2429 PLN

                                                                         33 1240 6957 0978 0000 0000 0539 EUR

                                    (Wpłaty gotówkowe dokonane w Pekao S.A. nie podlegają opłatom)

                                                   

 

 

W Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu interesanci przyjmowani są:

- codziennie w godzinach urzędowania Prokuratury Regionalnej tj. od godz. 7.30 do godz. 15.30
- oraz w każdy poniedziałek od godz. 15.30 do godz. 17.00 przez prokuratora pełniacego dyżur w siedzibie prokuratury Regionalnejj przy ul. Solnej 10.

Prokurator Regionalny lub Zastępca Prokuratora Regionalnego przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków, po uprzednim uzgodnieniu terminu, w poniedziałki od 12.00 do 15.00.

Prokuratura Regionalna nie udziela porad prawnych, nie odpowiada na pytania prawne oraz nie dokonuje interpretacji przepisów prawa.

 

 

 

mapka1

 

 

 


    

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Osoby które doświadczają trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się z powodu dysfunkcji narządu słuchu, wzroku lub obu tych dysfunkcji łącznie, z Prokuraturą Regionalną w Poznaniu mogą kontaktować się w sposób określony Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r.o języku migowym i innych środkach komunikowania się - Dz. U. Nr 209, poz 1243

Copyright © 2009 Prokuratura Regionalna w Poznaniu