Prokuratura Regionalna w Poznaniu

Aktualności

NOCNA AKCJA PROKURATURY I CBŚ W POZNANIU
Dodano dnia : 2010-09-21

Prokuratura Apelacyjna Wydział V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Poznaniu nadzoruje powierzone Centralnemu Biuru Śledczemu KGP, Zarządowi w Poznaniu śledztwo, między innymi w sprawie działania na terenie Poznania i okolic zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się między innymi czerpaniem korzyści z nierządu kobiet.

Na podstawie zgromadzonych w toku śledztwa dowodów, w nocy 15 września 2010r. przeprowadzono przeszukania dwóch ekskluzywnych klubów nocnych na terenie Poznania i okolic, co do których zachodziło uzasadnione podejrzenie, że ma w nich miejsce proceder czerpania korzyści z uprawiania  prostytucji  przez inne osoby, połączone z zatrzymaniem osób, które brały w tym udział.

Tej samej nocy w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu przesłuchano w charakterze świadka 26 osób, które znajdowały się w klubach w chwili przeszukań. W oparciu o wcześniej zgromadzony materiał dowodowy, a także o zeznania świadków i wyniki przeprowadzonych przeszukań zarzuty popełnienia przestępstwa z art. 258 § 3kk i art. 204 § 2kk w zw. z art. 65 § 1 kk (kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, czerpanie korzyści z nierządu) ogłoszono Bogusławowi D i dwóm innym osobom.

Natomiast pozostałym 7 zatrzymanym przedstawiono zarzuty z art. 258 § 1kk (udział w zorganizowanej grupie przestępczej)  i art. 204 § 2kk z art. 65 § 1 kk i inne.

Przestępstwo z art. 258 § 1kk jest zagrożone karą pozbawienia wolności do 5 lat, z art. 258 § 3 kk do 10 lat, natomiast z art. 204 § 2 kk do 3 lat pozbawienia wolności.

Wobec wszystkich podejrzanych Sąd w dniu 17 września 2010r. uwzględniając wniosek prokuratora zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

     

       RZECZNIK PRASOWY

Copyright © 2009 Prokuratura Regionalna w Poznaniu